ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/02/1975

חוק שירות המדינה גמלאות (תיקון מס' 6), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים