ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/02/1975

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968- תקנות בדבר ביטוח נכות; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 תקנות בדבר החלת החוק לגבי נכים קודמים; מצוקת הדיור בארץ ואלפי דירות ריקות - הצעות לסדר-היום של חברי הכנסת חיים לנדאו וחיים קורפו; שביתת העובדים הסוציאליים; תקנות לעקרת-בית

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים