ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/02/1975

חוק הגנת השכר, התשי"ח -1958 - תקנות בדבר הגנת השכר ( קביעת מקסימום דמי טיפול מקצועי - ארגוני ) (תיקון), התשל"ה -1975; סכנת התמוטטות של מבנים רעועים בשכונות העוני, במיוחד עם בוא הגשמים - הצעות לסדר היום של חברי הכנסת גאולה כהן ומאיר פעיל

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים