ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/02/1975

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 16), התשל"ה-1974 פרק ו'3-ביטוח זכויות עובדים בפשיטת רגל ופירוק תאגיד; תקנות המזונות (הבטחת תשלום) (הוראת שעה), התשל"ה-1975

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים