ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/02/1975

תשובות שר העבודה לשאלות חברי הכנסת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים