ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/01/1975

חוק בינוי ופינוי של איזורי שיקום, התשכ"ה-1975 תקנות בדבר דיור חלוף למגורים; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 תקנות בדבר מתן הענקות מטעמי צדק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים