ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/01/1975

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 16), התשל"ה -1974; חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג - 1963- תקנות בדבר חישוב פיצויי פיטורים, התפטרות מטעמי בריאות והעתקת מקום מגורים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים