ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/01/1975

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 16), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים