ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/01/1975

הצעות לסדר-הים של חברי-הכנסת בן מאיר וניסים אליעד בדבר הצורך בחיסול הסחבת בטיפול בקבוצת ישראל הצעיר בבית שמש; חוק הביטוח הלאומי ( נוסח משולב), התשכ"ח-1968 - תקנות בדבר מתן הענקות מטעמי צדק

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים