ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/01/1975

חוק בתי הדין לעבודה (תיקון מס' 5), התשל"ג-1973; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) (תיקון מס' 16), התשל"ה-1974- הצעת חוק פרטית של חה"כ אפרת

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים