ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/01/1975

חוק הגנת השכר, התשי"ח - 1958, תקנות בדבר עיקול, העברה ושעבוד; תקנות בדבר חישוב פיצויי פיטורין, התפטרות מטעמי בריאות והעתקה ממקום מגורים, חוק פיצויי פיטורין, התשכ"ג - 1963

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים