ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/01/1975

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 (תקנות בדבר מתן הענקה מטעמי צדק)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים