ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/12/1974

חוק שירות המדינה (גמלאות) (שוטרים וסוחרים), התשל"ד - 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים