ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 23/12/1974

פיצויי ההתייקרות למקבלי קיצבאות מהמוסד לביטוח לאומי; תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות וליתומים) (תיקון מס' 2), התשל"ה-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים