ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/12/1974

אכלוס הגליל ופיתוחו (הצעות לסדר היום של חברי הכנסת גיבלבר ולין)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים