ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/11/1974

פיצויי התייקרות; תקנות בדבר תשלום תגמולים למשרתים במילואים חוק שירות מילואים (תגמולים), התשי"ט-1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים