ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/11/1974

חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 7), התשל"ד-1974; מצוקת הדיור בארץ ואלפי דירות ריקות (הצעת חבר הכנסת לנדאו); שינויים בשיטת הניקוד להלוואות לזוגות צעירים (הצעה חבר הכנסת קורפו)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים