ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 11/11/1974

חוק נכי המלחמה בנאצים (תיקון מס' 7), התשל"ד-1974; תקנות הביטוח הלאומי (הכשרה מקצועית ודמי מחיה לאלמנות ויתומים) (תיקון), התשל"ח-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים