ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 04/11/1974

מצוקת הדיור ודירות ריקות (הצעה חבר-הכנסת לנדאו; שינויים בשיטת הניקוד להלוואות לזוגות צעירים (הצעה חבר-הכנסת קורפו)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים