ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 28/10/1974

צו מס מקביל (שינוי התוספת לחוק), התשל"ח -1974; תיקון בחוק עבודת נשים, התשי"ד-1954 - אישור מתן היתרים לעבודת לילה; תקנות מס מקביל (חלוקה לקופות חולים) (תיקון), התשל"ה-1974; תשלום פנסיה מטעם המוסד לביטוח לאומי לעצמאים חקלאים החל מגיל 65 (הצעה של חבר-הכנסת גרופר. )

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים