ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 16/08/1974

חוק שירות המדינה, סיווג פעילות מפלגתית ומגבית כספים; מתן תגמולים לאסירי ציון, בני משפחותיהם ומשפחות הרוגי מלכות; תקנות לחוק שרות המדינה מנויים, התשי"ח 1959

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים