ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 07/08/1974

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 תקנות בדבר ביטוח אבטלה; חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תיקון מס' 10), התשל"ד-1974; חוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959 תקנות בדבר חוזה מיוחד; מסירת אינפורמציה בעניין תגמולים מיוחדים לעולים חדשים בגיל מתקדם; מענקים והלוואות לחיילים משוחררים שכירים; נפגעי פעולות איבה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים