ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/07/1974

חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, התשל"ד-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים