ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/07/1974

הסכם על מתן הטבות סוציאליות; חוק הספנות (ימאים) (תיקון), התשל"ד-1974; חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 8), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים