ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/07/1974

הבטחת פיצויי פיטורין וגובהם בפשיטת רגל ופרוק חברה (לפי הצעה לסדר-היום של חה"כ מ. שחל); חוק שירות מילואים (תגמולים) (תיקון מס' 8); תיקון הפיצויים לעובדים (סכומי הפיצויים)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים