ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/06/1974

חוק שירות מילואים (תגמולים) (תקנון מס' 8), התשל"ד - 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים