ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/06/1974

מענקי לידה - צו בדבר החלפת לוח ו'; תיקון תקנות הפיצויים לעובדים, סכומי הפיצויים

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים