ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/06/1974

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח - 1968 - תקנות בדבר מועצת המוסד; חוק להארכת תוקף של תקנות שעת חירום (ביטוח מתנדבים לעבודה בשעת חירום), התשל"ד - 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים