ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/06/1974

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 תקנות בדבר מועצת המוסד; תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת דרגת נכות), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים