ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/06/1974

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 תקנות בדבר קביעת דרגת נכות בכוח בביטוח נכות; תקנות נכי המלחמה בנאצים (הסכום המקסימלי שמותר לנכות מתגמוליו של נכה), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים