ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/05/1974

חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, התשל"ד-1973(המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים