ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/05/1974

חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, התשל"ו - 1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים