ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/05/1974

פיטורי עולים ממקום עבודתם והמשבר החמור בקליטה; תקנות בעניין ניכויים לטובת ארגון נכים (סעיף 89 (א) ) לחוק ב. לאומי מ. ביטחון

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים