ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/05/1974

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קיבעת דרגת נכות), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים