ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/05/1974

הסכם על מתן פיצוי עבור התייקרות למקבלי קצבת זקנה ושאירים; חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, התשל"ד-1973

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים