ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 30/04/1974

חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, התשל"ד - 1973; סדרי הדיון בהצעה לסדר-היום בעניין הסכסוך בצי הסוחר הישראלי

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים