ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 19/04/1974

חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, התשל"ד - 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים