ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 15/04/1974

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968-צו בדבר החלפת לוח ו'; פיטורי עולים ממקום עבודתם והמשבר החמור בקליטה

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים