ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 29/03/1974

חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 15), התשל"ד - 1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים