ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 27/03/1974

סקירת שר הקליטה בענייני משרדו

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים