ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 22/03/1974

הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה, התשל"ד-1973 (הצעת חוק 1089, 30.10.73)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים