ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 18/03/1974

הסכם בין הממשלה לבין המוסד לביטוח לאומי בעניין תשלום הטבות סוציאליות; חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ה-1968 תקנות בדבר ביטוח נכות; חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972 תקנות לביצוע החוק; תקנות הביטוח הלאומי (דמי קבורה) (תיקון), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים