ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 03/03/1974

חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 תקנות בדבר ביטוח נכות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים