ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 01/03/1974

תקנות בדבר ביטוח נכות - (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים