ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/02/1974

חוק להארכת תקפן של תקנות שעת חרום (תשלום מקדמה למשרתים במילואים), התשל"ד-1974

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים