ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 10/03/1977

חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון), התשל"ז-1977

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים