ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 24/02/1977

חוק הפסיכולוגים, התשל"ו- 1976

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים