ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 20/02/1977

חוק הפסיכולוגים, התשל"ו-1976 (המשך הדיון)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים