ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 17/02/1977

חוק הפסיכולוגים, התשל"ו- 1976 - (דיון על הסעיפים מ-18 עד 25 ועד בכלל)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים