ישיבת ועדה של הכנסת ה-8 מתאריך 13/02/1977

חוק הפסיכולוגים, התשל"ו - 1976; מסקנות הוועדה בנושא: "הסדרים של משרד הבריאות בקניית מכשירים ותכשירים רפואיים בחוץ - לארץ"

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים